Ακινήτα στη Βουλγαρία
Tag Archives:Ακινήτα στη Βουλγαρία


  • ΑΚΊΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ
    Posted on 17. Jan, 2013   |   HomePage, Legal notes, Services

    Ακίνητα Απόκτηση ακινήτου μέσω της νομικής πράξης. Οι εξαγορές αυτές των ακινήτων και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας είναι πιο συχνές στην πράξη. Αυτά είναι: πώληση, ανταλλαγή, δωρεά, συμβόλαιο συντήρησης και φροντίδας, θα. Για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του νόμιμου μορφή: πράξη, συμφωνία με την notarization υπογραφών για την πώληση της πολιτιστικής κληρονομιάς, εθελοντική [...]

    Read More...


Contact Us Information

Bulgaria
District:Blagoevgrad
Town:Sandanski
Str. Melnik 9
Post code:2800
Mail:office@lawyersbulgaria.org
Phone:0035974630394
Mobile:+359878533978
Please ,contact us to get free initial legal advice and case evaluation.Your privacy is guaranteed. We will respond to all inquiries within 24 hours during normal business days

Contact Us

  • Your name
  • Your Phone number
  • Your Email

Contact Us

Bulgaria
District:Blagoevgrad
Town:Sandanski
Str. Melnik 9
Post code:2800
Phone:0035974630394
Mobile:+359878533978