Βουλγαρία φορολογία των επιχειρήσεων
Tag Archives:Βουλγαρία φορολογία των επιχειρήσεων


  • ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΊΑ
    Posted on 28. Nov, 2011   |   Legal notes, Services

    Βουλγαρία φορολογική νομοθεσία Υπάρχουν δύο ομάδες των φορολογικών υπόχρεα πρόσωπα σύμφωνα με το βουλγαρικό νόμο – φυσικά πρόσωπα και εταιρείες. Η βουλγαρική νομοθεσία κάνει τη διαφορά μεταξύ των φυσικών προσώπων που είναι τοπικό ή είναι πολίτες των χωρών της ΕΕ και εκείνων που δεν είναι πολίτες των χωρών μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ αυτών των [...]

    Read More...


Contact Us Information

Bulgaria
District:Blagoevgrad
Town:Sandanski
Str. Melnik 9
Post code:2800
Mail:office@lawyersbulgaria.org
Phone:0035974630394
Mobile:+359878533978
Please ,contact us to get free initial legal advice and case evaluation.Your privacy is guaranteed. We will respond to all inquiries within 24 hours during normal business days

Contact Us

  • Your name
  • Your Phone number
  • Your Email

Contact Us

Bulgaria
District:Blagoevgrad
Town:Sandanski
Str. Melnik 9
Post code:2800
Phone:0035974630394
Mobile:+359878533978