Επιχειρηση στη Βουλγαρια
Tag Archives:Επιχειρηση στη Βουλγαρια


  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
    Posted on 17. Jan, 2013   |   HomePage, Legal notes, Services

    Εταιρείες που έχουν συσταθεί στη Βουλγαρία είναι υπεύθυνος για εταιρικό φόρο. Εταιρικός φόρος είναι επίσης καταβάλλεται από τους ξένους μη προσωποποιημένες οντότητες που διαπραγματεύονται στη Βουλγαρία μέσω ενός εμπορικού θέση. Οι εταιρείες δεν είναι νηολογημένα στη Βουλγαρία και τα οποία δεν λειτουργούν στη χώρα μέσω ενός εμπορικού τοποθεσία μόνο πληρώνουν φόρο για τα κέρδη που [...]

    Read More...


Contact Us Information

Bulgaria
District:Blagoevgrad
Town:Sandanski
Str. Melnik 9
Post code:2800
Mail:office@lawyersbulgaria.org
Phone:0035974630394
Mobile:+359878533978
Please ,contact us to get free initial legal advice and case evaluation.Your privacy is guaranteed. We will respond to all inquiries within 24 hours during normal business days

Contact Us

  • Your name
  • Your Phone number
  • Your Email

Contact Us

Bulgaria
District:Blagoevgrad
Town:Sandanski
Str. Melnik 9
Post code:2800
Phone:0035974630394
Mobile:+359878533978