ιδρύθηκε εταιρειαs βουλγαρια
Tag Archives:ιδρύθηκε εταιρειαs βουλγαρια


  • ΜΟΡΦΕΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΏΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ
    Posted on 25. May, 2012   |   HomePage, Legal notes, Services

    Σύμφωνα με το βουλγαρικό εμπορικού δικαίου και των εφαρμοστέων βουλγαρική νομοθεσία ορίζει τις ακόλουθες εμπορικές οντότητες ως αναγνωρίσιμες εταιρείες: Μόνο έμπορος – Ε.Τ. Γενικά εταιρική σχέση – BD Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης – ΕΠΕ Ενιαία μέλος περιορισμένης ευθύνης – ΕΠΕ Μετοχές της Εταιρίας Χρηματιστήριο – μ.Χ. Limited Partnership – Limited Partnership Ετερόρρυθμη εταιρεία με μετοχές – [...]

    Read More...


Contact Us Information

Bulgaria
District:Blagoevgrad
Town:Sandanski
Str. Melnik 9
Post code:2800
Mail:office@lawyersbulgaria.org
Phone:0035974630394
Mobile:+359878533978
Please ,contact us to get free initial legal advice and case evaluation.Your privacy is guaranteed. We will respond to all inquiries within 24 hours during normal business days

Contact Us

  • Your name
  • Your Phone number
  • Your Email

Contact Us

Bulgaria
District:Blagoevgrad
Town:Sandanski
Str. Melnik 9
Post code:2800
Phone:0035974630394
Mobile:+359878533978