σχηματίσουν μια εταιρεία στη Βουλγαρία
Tag Archives:σχηματίσουν μια εταιρεία στη Βουλγαρία


  • ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΠΑ
    Posted on 17. Jan, 2013   |   HomePage, Legal notes, Services

    Το νομικό πλαίσιο για τον ΦΠΑ καταχώριση προβλέπεται από το νόμο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και τους κανονισμούς για την εφαρμογή του νόμο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Ο νόμος προβλέπει δύο επιλογές, η υποχρεωτική καταχώριση και εθελοντική εγγραφή. Πρέπει να έχουν  εγγραφεί άτομα η οποία μέσα στους τελευταίους 12 μήνες έχουν γίνει υποκείμενο κύκλο εργασιών [...]

    Read More...


Contact Us Information

Bulgaria
District:Blagoevgrad
Town:Sandanski
Str. Melnik 9
Post code:2800
Mail:office@lawyersbulgaria.org
Phone:0035974630394
Mobile:+359878533978
Please ,contact us to get free initial legal advice and case evaluation.Your privacy is guaranteed. We will respond to all inquiries within 24 hours during normal business days

Contact Us

  • Your name
  • Your Phone number
  • Your Email

Contact Us

Bulgaria
District:Blagoevgrad
Town:Sandanski
Str. Melnik 9
Post code:2800
Phone:0035974630394
Mobile:+359878533978